Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Hot Tub

 
Bij het huren van een houtgestookte Hot Tub zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 
 • Neemt u als contractspartner bij afhaling of bezorging uw legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs of ID) en geef ons uw woonadres volledig door;
 • Voor bedrijven graag eveneens het KvK nummer;
 • Voor evenementen willen wij graag 1 aanspreekpunt die de verantwoordelijkheid op zich neemt.  De informatieoverdracht dient zorgvuldig en correct te zijn;
 • Als huurder van een van onze houtgestookte baden bent u verantwoordelijk voor het juist gebruik van onze Tubs. Schades zijn in principe voor uw eigen rekening ;
 • Zorg ervoor dat de aanhanger goed op slot staat tijdens de huurperiode ter voorkoming van diefstal. Gebruik daarvoor het meegeleverde disselslot. Schade als gevolg van diefstal is in principe voor uw rekening;
 • Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van schaderisico;
 • U dient als contractpartner zelf de Tub in ontvangst te nemen;
 • Mocht u iemand anders hiervoor machtigen, die namens u de tub komt afhalen of in ontvangst nemen, informeer ons daar vooraf over. De gemachtigde dient zich op zijn beurt ook weer te legitimeren;
 • Afhaal- en terugbrengtijden kunt u uitsluitend overleggen met het afhaalpunt zelf;
 • De hottub dient op de einddatum van de reservering voor 12 uur weer ingeleverd zijn;
 • Bij ontvangst van de Hot Tub dient er altijd direkt contant afgerekend te worden, geen geld, geen tub;
 • De Hottub mag niet over een schutting of hek hoger dan 1 meter 50 getild worden. U kunt dan beter een schuttingpaneel er tijdelijk uit halen;
 • Indien ons verhuurpunt daartoe bereid is kan er ter plekke geinstalleerd worden. De kosten hiervoor  bedragen dan 15 Euro per kwartier;
 • Mocht blijken dat bij ontvangst iets niet in orde is, meld dit vooraf via verhuurhottubs@hotmail.com;
 • Neem daarom altijd VOORAF de gebruiksinstruktie door, is iets niet duidelijk, bel dan 06-41128169;
 • Bij evt. schades zal een retourbon worden opgemaakt en ondertekend door beide partijen, onderbouwd met fotomateriaal;
 • Zorg ervoor dat de Tub schoon wordt ingeleverd (schoongespoten van binnen, geen asresten meer in de kachel). Wij behoudenons het recht voor 25 Euro in rekening te brengen indien dit niet wordt nagekomen;
 • Leeg de tub maar vooral de kachel bij vorstperioden, een kachel kan schade ondervinden als het water er in gaat bevriezen. Vorstschade is voor uw eigen risico;
 • Verhuurhottubs.nl behoudt zich het recht voor toerekenbare schade te verrekenen met een evt. borgsom danwel in rekening te brengen;
 • Verhuurhottubs.nl behoudt zich het recht voor om een Hot Tub niet af te geven bij twijfels omtrent de identiteit van de huurder dan wel juistheid van afgegeven informatie daaromtrent;
 • Verhuurhottubs.nl behoudt zich het recht aanvragen te weigeren indien huurder geen of onvoldoende informatie verschaft over het gebruiksadres, zijn of haar woonadresgegevens als contractpartner, danwel in zijn algemeenheid onvoldoende vertrouwen wekt over een goede afloop;
 • Zolang een aanvraag niet is bevestigd in de vorm van een reservering, is er nog geen sprake van een reserveringsovereenkomst. Aan eerder gedane prijsopgaven cq. offertes kunnen derhalve dan nog geen rechten worden ontleend ;
 • Verhuurhottubs.nl behoudt zicht het recht voor een reservering te annuleren indien de aanbetaling niet tijdig wordt voldaan;
 • Zolang er geen aanbetaling is ontvangen, loopt u het risico dat de gewenste Tub wordt ingezet voor andere klanten die wel tijdig hun aanbetaling verrichten;
 • Ingeval van een dubbele reservering ten gevolge late aanbetaling of betalingen die elkander gekruist hebben op 1 aanbieding, behouden wij ons het recht voor de concept reservering te annuleren;
 • Wij behouden ten allen tijde het recht een reservering te annuleren ten tijde van een dubbelreservering, u ontvangt in dat geval de gehele aanbetaling terug (betalingstermijn 30 dagen);
 • Bij tijdige annulering ontvangt u 50% van de verrichte aanbetaling terug (betalingstermijn 30 dagen), uitgezonderd voor kerst- en oud en nieuw periode 0% terugbetaling;
 • Tijdig annuleren houdt in dat wij nog in staat zijn om de Hot Tub die u gereserveerd heeft, alsnog voor dezelfde periode te kunnen verhuren.
 • Bij het verrichten van de aanbetaling gaat u automatisch akkoord met deze huurvoorwaarden;
 • Verhuurhottubs.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschades als gevolg van annuleringen ;
 • Het gebruik van een Hot Tub is geheel voor eigen risico, mocht u hartklachten hebben of vergelijkbare gezondheidsproblemen raadpleeg dan eerst u arts. Gebruik is voor eigen risico.
 
 

VERHUURHOTTUBS.NL